Station Starting with "B"

Find Indian railway station information: times, timetables, map, station finder, facilities, train companies. Stations beginning with 'B'

S#

Station Name

Code

Division

1

BRBH

Pt. Deen Dayal Upadhyaya

2

BGNR

Bangalore

3

BAD

Agra

4

BBKR

Firozpur

5

BBLK

Prayagraj

6

BRHD

Samastipur

7

BBJ

Lucknow North Eastern

8

BBDE

Delhi

9

BTP

Lucknow North

10

BAHN

Katihar

S#

Station Name

Code

Division

11

BNGY

Lucknow North Eastern

12

BV

Lucknow North Eastern

13

BAB

Jhansi

14

BBD

Solapur

15

BBA

Moradabad

16

BBO

Moradabad

17

BUPH

Nagpur

18

BBPR

Lucknow North Eastern

19

BCHR

Vadodara

20

BCHL

S#

Station Name

Code

Division

21

BCPR

Samastipur

22

BCN

Lucknow North

23

BCA

Sonpur

24

BDPG

Khurda Road

25

BDBA

Khurda Road

26

BDKT

Khurda Road

27

BDPA

Kharagpur

28

BDM

Hubli

29

BMPR

Chakradharpur

30

BPY

Vijayawada

31

BDGP

Mysore

32

BPG

Lumding

33

BPB

Lumding

34

BDWS

Bhopal

35

BUS

Jhansi

36

BWZ

Firozpur

37

BDXX

38

BDGM

Firozpur

39

BDHA

Bhavnagar

40

BDBG

Firozpur

41

BDHL

Jaipur

42

BHK

Izzatnagar

43

BADH

Danapur

44

BDWA

Bilaspur

45

BDZ

Sealdah

46

BHB

Samastipur

47

BUD

Mumbai Central

48

BHD

Delhi

49

BUDM

Sambalpur

50

BDU

Nanded

51

BD

Bhusawal

52

BDDR

Bhavnagar

53

BNZ

Lucknow North Eastern

54

BSE

Lucknow North

55

BLPR

Tinsukia

56

BWS

Jodhpur

57

BGDI

Khurda Road

58

BUG

Samastipur

59

BCJ

Pt. Deen Dayal Upadhyaya

60

BGA

Adra

61

BGK

Hubli

62

BGRR

Moradabad

63

BGBR

Sambalpur

64

BBR

Sealdah

65

BEH

Chakradharpur

66

BORA

Katihar

67

BGPA

Mysore

68

BF

Lumding

69

BGWD

Hubli

70

BGHI

Jabalpur

71

BGJT

Sealdah

72

BGH

Moradabad

73

BBE

Danapur

74

BFX

Danapur

75

BHMA

Katihar

76

BGRA

Howrah

77

BHKH

Pt. Deen Dayal Upadhyaya

78

BJQ

Jabalpur

79

BGPL

Khurda Road

80

BGF

Howrah

81

BGND

Rangiya

82

BMA

Bhusawal

83

BZN

Kharagpur

84

BPM

Delhi

85

BRQ

Alipurduar

86

BGTA

Jabalpur

87

BQN

Ajmer

88

BGX

Ajmer

89

BIGH

Sonpur

90

BFG

Jhansi

91

BGL

Sealdah

92

BGMR

Mumbai Western

93

BAGD

Mumbai Western

94

BWB

Bikaner

95

HAB

Agra

96

BSS

Ambala

97

BGZ

Delhi

98

BPD

Sealdah

99

BHDH

Moradabad

100

BYQ

Lucknow North

101

BDO

Chakradharpur

102

BNBR

Kharagpur

103

BARU

Sealdah

104

BFE

Ambala

105

BFV

Lucknow North Eastern

106

BHI

Izzatnagar

107

BRWH

Varanasi

108

BIP

Jhansi

109

BAHW

Howrah

110

BHKA

Sealdah

111

BHPA

Sealdah

112

BJ

Moradabad

113

BWX

Ambala

114

BVW

Firozpur

115

BHCL

Danapur

116

BRK

Lucknow North Eastern

117

BHM

Firozpur

118

BURA

Varanasi

119

BPUR

Prayagraj

120

BBAE

Howrah

121

BDME

Asansol

122

BGUA

123

BIZ

Rangiya

124

BATL

Bilaspur

125

VDNP

Samastipur

126

BJMR

Firozpur

127

BJPL

Firozpur

128

BYP

Samastipur

129

BKTH

Raipur

130

BRH

Bilaspur

131

BRHT

Danapur

132

BOI

Howrah

133

BCGM

Howrah

134

BHRB

Lumding

135

BIH

Ratlam

136

BGU

Samastipur

137

BRIH

Pt. Deen Dayal Upadhyaya

138

BSWA

Lucknow North

139

BALR

Varanasi

140

BTV

Khurda Road

141

BYPL

Bangalore

142

BPHI

Bangalore

143

BAJE

Mysore

144

BLA

Firozpur

145

BJKN

Bikaner

146

BJT

Samastipur

147

BJG

Ratlam

148

BJUD

Bhavnagar

149

BJW

Vadodara

150

BKNA

Moradabad

151

BAKL

Nagpur (Bamhni)

152

BQE

Ratlam

153

BKKI

Ranchi

154

BKPR

Ranchi

155

BKWA

Ambala

156

BQQ

Jabalpur

157

VKD

Kharagpur

158

BKHR

Sonpur

159

BKSA

Lucknow North

160

BKP

Danapur

161

BKKS

Lucknow North

162

BKTS

Izzatnagar

163

BK

Jodhpur

164

BKRL

Vadodara

165

BKT

Lucknow North Eastern

166

BKTL

Ratlam

167

BKLE

Malda

168

BKLA

Varanasi

169

BLRD

Rajkot

170

BBPM

Vijayawada

171

BGAE

Howrah

172

BTC

Nagpur (Bamhni)

173

BLHR

Danapur

174

BLM

Moradabad

175

BABR

Hyderabad

176

BLGR

Sambalpur

177

BNRD

Sambalpur

178

BLPE

Guntakal

179

BRAM

Thiruvananthapuram

180

BLAE

Howrah

181

BLRG

Ranchi

182

BLS

Kharagpur

183

BLDK

Ratlam

184

BLW

Moradabad

185

BALE

Solapur

186

BAHI

Mysore

187

BLR

Hubli

188

BGNA

Howrah

189

BPQ

Nagpur

190

BAE

Moradabad

191

BCK

Kharagpur

192

BKS

Lumding

193

BTZ

Tinsukia

194

BVU

Rangiya

195

BVH

Delhi

196

BQZ

Malda

197

BYC

Hubli

198

BAY

Hubli

199

BLDL

Firozpur

200

BLKR

Mysore