Station Starting with "C"

Find Indian railway station information: times, timetables, map, station finder, facilities, train companies. Stations beginning with 'C'

S#

Station Name

Code

Division

1

CM

Lucknow North Eastern

2

CNO

Karwar

3

CG

Sealdah

4

CSM

Hubli

5

CQS

Tiruchirappalli

6

CRX

Alipurduar

7

CLR

Hubli

8

CV

Salem

9

CVB

Hyderabad

10

CHB

Tinsukia

S#

Station Name

Code

Division

11

CBK

Bhopal

12

CHCR

Nagpur (Bamhni)

13

CDQ

Ahmedabad

14

CHAF

Varanasi

15

CU

Vijayawada

16

CBSA

Chakradharpur

17

CHAH

Samastipur

18

CNPR

Dhanbad

19

CW

Varanasi

20

CJW

Kota

S#

Station Name

Code

Division

21

CKLA

Firozpur

22

CKLT

Moradabad

23

CKA

Firozpur

24

CRWL

Firozpur

25

CKSR

Izzatnagar

26

CSR

Sonpur

27

CKH

Danapur

28

CHBT

Raipur

29

CPL

Bangalore

30

CKK

Izzatnagar

31

CDH

Sealdah

32

CKDL

Firozpur

33

CHK

Prayagraj

34

CAA

Samastipur

35

BTPH

Danapur

36

CFG

Tinsukia

37

CKRD

Sonpur

38

CKYD

Varanasi

39

CKP

Chakradharpur

40

CAJ

Moradabad

41

CKOD

Ratlam

42

CKS

Jaipur

43

CKU

Kharagpur

44

CKX

Secunderabad

45

CKI

Thiruvananthapuram

46

CLC

Bhavnagar

47

CLI

Mysore

48

CSN

Bhusawal

49

CHKE

Mysore

50

CLPE

Guntakal

51

CLD

Alipurduar

52

CHM

Mumbai Western

53

CMX

Malda

54

CMK

Bhusawal

55

CJR

Rajkot

56

CMNR

Mysore

57

CMJ

Mysore

58

CMDG

Howrah

59

CPH

Bilaspur

60

CHT

Sealdah

61

CJQ

Chakradharpur

62

CPN

Vadodara

63

CQR

Sealdah

64

CHU

Bangalore

65

CMR

Prayagraj

66

CHRU

Izzatnagar

67

CAMU

Samastipur

68

CMMG

Firozpur

69

CNKP

Delhi

70

CSMA

Ahmedabad

71

CHC

Howrah

72

CCL

Ratlam

73

CBX

Firozpur

74

CAF

Nagpur (Bamhni)

75

CGKR

Bangalore

76

CNDN

Asansol

77

CHDN

Asansol

78

CGR

Howrah

79

CDNR

Secunderabad

80

CTPE

Madurai

81

CNPI

Asansol

82

CDAE

Howrah

83

CNR

Hubli

84

CNBI

Prayagraj

85

CDMR

Pt. Deen Dayal Upadhyaya

86

CNX

Samastipur

87

CH

Moradabad

88

CNL

Ajmer

89

CDRA

Palakkad

90

CNA

Ratlam

91

CNDI

Danapur

92

CNDM

Ambala

93

CHD

Bilaspur

94

CDG

Ambala

95

CNI

Chakradharpur

96

CPE

Chakradharpur

97

CDS

Ahmedabad

98

CDK

Ahmedabad

99

CHBN

Lumding

100

CLDY

Ahmedabad

101

CLDB

Ahmedabad

102

CDI

Bhusawal

103

CDD

Vadodara

104

CNK

Moradabad

105

CDP

Sealdah

106

CIC

Samastipur

107

CPS

Moradabad

108

CNJ

Delhi

109

CDBH

Hyderabad

110

CGI

Guntakal

111

CDGR

Adra

112

CNE

Lumding

113

CD

Nagpur

114

CRP

Dhanbad

115

CDSL

Kota

116

CXA

Moradabad

117

CND

Nagpur

118

CNDB

Bhusawal

119

CGY

Thiruvananthapuram

120

CBD

Alipurduar

121

CGS

Rangiya

122

CKHT

Pt. Deen Dayal Upadhyaya

123

CHNN

Jaipur

124

CPT

Bangalore

125

CNPA

Mysore

126

CSDR

Bangalore

127

CX

Rajkot

128

CAI

Samastipur

129

CAPG

Alipurduar

130

CPK

Lumding

131

CPQ

Rangiya

132

CARD

Ahmedabad

134

CRW

Bikaner

135

CBT

Khurda Road

136

CBG

Ajmer

137

CWN

Firozpur

138

CGE

Nagpur (Bamhni)

139

CRE

Nagpur (Bamhni)

140

CGX

Lumding

141

CHRI

Dhanbad

142

CGF

Tinsukia

143

CHOD

Rangiya

144

CRC

Jhansi

145

CKKD

Bhopal

146

CRK

Bhopal

147

CKD

Bikaner

148

CHZ

Secunderabad

149

CHAR

Sambalpur

150

CYR

Mumbai Western

151

CRQ

Pt. Deen Dayal Upadhyaya

152

CHV

Palakkad

153

CAS

Adra

154

CTHT

Danapur

155

CATD

Raipur

156

CTR

Howrah

157

CHPT

Madurai

158

CAP

Khurda Road

159

CAPC

Khurda Road

160

CAT

Katihar

161

CMU

Kota

162

CBH

Dhanbad

163

CBR

Izzatnagar

164

CHBS

Lucknow North

165

CDB

Danapur

166

CAZ

Bhopal

167

CHH

Lucknow North

168

CKM

Firozpur

169

CKW

Tinsukia

170

CNH

Jhansi

171

CTZ

Firozpur

172

CUX

Danapur

173

CAO

Samastipur

174

CRKR

Kota

175

CHBR

Lucknow North

176

CC

Varanasi

177

CSA

Danapur

178

CROA

Alipurduar

179

CKB

Jaipur

180

CVD

Salem

181

CVJ

Vadodara

182

CHLK

Mumbai Western

183

CHA

Ambala

184

CGON

Rangiya

185

CEL

Vijayawada

186

CDBN

Sonpur

187

CEM

Guntur

188

CEME

Dhanbad

189

CGTA

Guntakal

190

CMZ

Guntur

191

CMC

Palakkad

192

CMBR

Mumbai Central

193

CGL

Chennai

194

CNGR

Thiruvananthapuram

195

CGA

Kharagpur

196

MSB

Chennai

197

MS

Chennai

198

MSF

Chennai

199

MPK

Chennai

200

MPKT

Chennai