Station Starting with "C"

Find Indian railway station information: times, timetables, map, station finder, facilities, train companies. Stations beginning with 'C'

S#

Station Name

Code

Division

1

CM

Lucknow North Eastern

2

CNO

Karwar

3

CG

Sealdah

4

CSM

Hubli

5

CQS

Tiruchirappalli

6

CRX

Alipurduar

7

CLR

Hubli

8

CV

Salem

9

CVB

Hyderabad

10

CHB

Tinsukia

S#

Station Name

Code

Division

11

CBK

Bhopal

12

CHCR

Nagpur (Bamhni)

13

CDQ

Ahmedabad

14

CHAF

Varanasi

15

CU

Vijayawada

16

CBSA

Chakradharpur

17

CHAH

Samastipur

18

CNPR

Dhanbad

19

CW

Varanasi

20

CJW

Kota

S#

Station Name

Code

Division

21

CKLA

Firozpur

22

CKLT

Moradabad

23

CKA

Firozpur

24

CRWL

Firozpur

25

CKSR

Izzatnagar

26

CSR

Sonpur

27

CKH

Danapur

28

CHBT

Raipur

29

CPL

Bangalore

30

CKK

Izzatnagar

31

CDH

Sealdah

32

CKDL

Firozpur

33

CHK

Prayagraj

34

CAA

Samastipur

35

BTPH

Danapur

36

CFG

Tinsukia

37

CKRD

Sonpur

38

CKYD

Varanasi

39

CKP

Chakradharpur

40

CAJ

Moradabad

41

CKOD

Ratlam

42

CKS

Jaipur

43

CKU

Kharagpur

44

CKX

Secunderabad

45

CKI

Thiruvananthapuram

46

CLC

Bhavnagar

47

CLI

Mysore

48

CSN

Bhusawal

49

CHKE

Mysore

50

CLPE

Guntakal

51

CLD

Alipurduar

52

CHM

Mumbai Western

53

CMX

Malda

54

CMK

Bhusawal

55

CJR

Rajkot

56

CMNR

Mysore

57

CMJ

Mysore

58

CMDG

Howrah

59

CPH

Bilaspur

60

CHT

Sealdah

61

CJQ

Chakradharpur

62

CPN

Vadodara

63

CQR

Sealdah

64

CHU

Bangalore

65

CMR

Prayagraj

66

CHRU

Izzatnagar

67

CAMU

Samastipur

68

CMMG

Firozpur

69

CNKP

Delhi

70

CSMA

Ahmedabad

71

CHC

Howrah

72

CCL

Ratlam

73

CBX

Firozpur

74

CAF

Nagpur (Bamhni)

75

CGKR

Bangalore

76

CNDN

Asansol

77

CHDN

Asansol

78

CGR

Howrah

79

CDNR

Secunderabad

80

CTPE

Madurai

81

CNPI

Asansol

82

CDAE

Howrah

83

CNR

Hubli

84

CNBI

Prayagraj

85

CDV

Bhavnagar

86

CDMR

Pt. Deen Dayal Upadhyaya

87

CNX

Samastipur

88

CH

Moradabad

89

CNL

Ajmer

90

CDRA

Palakkad

91

CNA

Ratlam

92

CNDI

Danapur

93

CNDM

Ambala

94

CHD

Bilaspur

95

CDG

Ambala

96

CIKR

Khurda Road

97

CNI

Chakradharpur

98

CPE

Chakradharpur

99

CDS

Ahmedabad

100

CDK

Ahmedabad

101

CHBN

Lumding

102

CLDY

Ahmedabad

103

CBCC

Ahmedabad

104

CLDB

Ahmedabad

105

CDI

Bhusawal

106

CDD

Vadodara

107

CNK

Moradabad

108

CDP

Sealdah

109

CIC

Samastipur

110

CPS

Moradabad

111

CNJ

Delhi

112

CDBH

Hyderabad

113

CGI

Guntakal

114

CDGR

Adra

115

CNE

Lumding

116

CD

Nagpur

117

CRP

Dhanbad

118

CDSL

Kota

119

CXA

Moradabad

120

CND

Nagpur

121

CNDB

Bhusawal

122

CGY

Thiruvananthapuram

123

CGLA

Nagpur (Bamhni)

124

CBD

Alipurduar

125

CGS

Rangiya

126

CKHT

Pt. Deen Dayal Upadhyaya

127

CHNN

Jaipur

128

CPT

Bangalore

129

CNPA

Mysore

130

CSDR

Bangalore

131

CX

Rajkot

132

CAI

Samastipur

133

CAPG

Alipurduar

134

CHAA

Rangiya

135

CPK

Lumding

136

CPQ

Rangiya

137

CARD

Ahmedabad

139

CRW

Bikaner

140

CBT

Khurda Road

141

CBG

Ajmer

142

CRN

Nagpur (Bamhni)

143

CWN

Firozpur

144

CGE

Nagpur (Bamhni)

145

CRE

Nagpur (Bamhni)

146

CGX

Lumding

147

CHRI

Dhanbad

148

CGF

Tinsukia

149

CHOD

Rangiya

150

CRC

Jhansi

151

CKKD

Bhopal

152

CRK

Bhopal

153

CKD

Bikaner

154

CHZ

Secunderabad

155

CHAR

Sambalpur

156

CYR

Mumbai Western

157

CRQ

Pt. Deen Dayal Upadhyaya

158

CHV

Palakkad

159

CAS

Adra

160

CTHT

Danapur

161

CATD

Raipur

162

CTR

Howrah

163

CHPT

Madurai

164

CAP

Khurda Road

165

CAPC

Khurda Road

166

CAT

Katihar

167

CMU

Kota

168

CBH

Dhanbad

169

CBR

Izzatnagar

170

CHBS

Lucknow North

171

CDB

Danapur

172

CAZ

Bhopal

173

CHH

Lucknow North

174

CKM

Firozpur

175

CKW

Tinsukia

176

CNH

Jhansi

177

CTZ

Firozpur

178

CUX

Danapur

179

CAO

Samastipur

180

CRKR

Kota

181

CHBR

Lucknow North

182

CC

Varanasi

183

CSA

Danapur

184

CROA

Alipurduar

185

CKB

Jaipur

186

CVD

Salem

187

CVJ

Vadodara

188

CHLK

Mumbai Western

189

CHA

Ambala

190

CGON

Rangiya

191

CEL

Vijayawada

192

CDBN

Sonpur

193

CEM

Guntur

194

CEME

Dhanbad

195

CGTA

Guntakal

196

CMZ

Guntur

197

CMC

Palakkad

198

CMBR

Mumbai Central

199

CGL

Chennai

200

CNGR

Thiruvananthapuram