Station Starting with "C"

Find Indian railway station information: times, timetables, map, station finder, facilities, train companies. Stations beginning with 'C'

S#

Station Name

Code

Division

1

CM

Lucknow North Eastern

2

CNO

Karwar

3

CG

Sealdah

4

CSM

Hubli

5

CQS

Tiruchirappalli

6

CRX

Alipurduar

7

CLR

Hubli

8

CV

Salem

9

CVB

Hyderabad

10

CHB

Tinsukia

S#

Station Name

Code

Division

11

CBK

Bhopal

12

CHCR

Nagpur (Bamhni)

13

CDQ

Ahmedabad

14

CHAF

Varanasi

15

CU

Vijayawada

16

CBSA

Chakradharpur

17

CHAH

Samastipur

18

CNPR

Dhanbad

19

CW

Varanasi

20

CJW

Kota

S#

Station Name

Code

Division

21

CKLA

Firozpur

22

CKLT

Moradabad

23

CKA

Firozpur

24

CRWL

Firozpur

25

CKSR

Izzatnagar

26

CSR

Sonpur

27

CKH

Danapur

28

CHBT

Raipur

29

CPL

Bangalore

30

CKK

Izzatnagar

31

CDH

Sealdah

32

CKDL

Firozpur

33

CHK

Prayagraj

34

CAA

Samastipur

35

BTPH

Danapur

36

CFG

Tinsukia

37

CKRD

Sonpur

38

CKYD

Varanasi

39

CKP

Chakradharpur

40

CAJ

Moradabad

41

CKOD

Ratlam

42

CKS

Jaipur

43

CKU

Kharagpur

44

CKX

Secunderabad

45

CKI

Thiruvananthapuram

46

CLC

Bhavnagar

47

CLI

Mysore

48

CSN

Bhusawal

49

CHKE

Mysore

50

CLPE

Guntakal

51

CLD

Alipurduar

52

CHM

Mumbai Western

53

CMX

Malda

54

CMK

Bhusawal

55

CJR

Rajkot

56

CMNR

Mysore

57

CMJ

Mysore

58

CMDG

Howrah

59

CPH

Bilaspur

60

CHT

Sealdah

61

CJQ

Chakradharpur

62

CPN

Vadodara

63

CQR

Sealdah

64

CHU

Bangalore

65

CMR

Prayagraj

66

CHRU

Izzatnagar

67

CAMU

Samastipur

68

CMMG

Firozpur

69

CNKP

Delhi

70

CSMA

Ahmedabad

71

CHC

Howrah

72

CCL

Ratlam

73

CBX

Firozpur

74

CAF

Nagpur (Bamhni)

75

CGKR

Bangalore

76

CNDN

Asansol

77

CHDN

Asansol

78

CGR

Howrah

79

CDNR

Secunderabad

80

CTPE

Madurai

81

CNPI

Asansol

82

CDAE

Howrah

83

CNR

Hubli

84

CNBI

Prayagraj

85

CDV

Bhavnagar

86

CDMR

Pt. Deen Dayal Upadhyaya

87

CNX

Samastipur

88

CH

Moradabad

89

CNL

Ajmer

90

CDRA

Palakkad

91

CNA

Ratlam

92

CNDI

Danapur

93

CNDM

Ambala

94

CHD

Bilaspur

95

CDG

Ambala

96

CNI

Chakradharpur

97

CPE

Chakradharpur

98

CDS

Ahmedabad

99

CDK

Ahmedabad

100

CHBN

Lumding

101

CLDY

Ahmedabad

102

CLDB

Ahmedabad

103

CDI

Bhusawal

104

CDD

Vadodara

105

CNK

Moradabad

106

CDP

Sealdah

107

CIC

Samastipur

108

CPS

Moradabad

109

CNJ

Delhi

110

CDBH

Hyderabad

111

CGI

Guntakal

112

CDGR

Adra

113

CNE

Lumding

114

CD

Nagpur

115

CRP

Dhanbad

116

CDSL

Kota

117

CXA

Moradabad

118

CND

Nagpur

119

CNDB

Bhusawal

120

CGY

Thiruvananthapuram

121

CGLA

Nagpur (Bamhni)

122

CBD

Alipurduar

123

CGS

Rangiya

124

CKHT

Pt. Deen Dayal Upadhyaya

125

CHNN

Jaipur

126

CPT

Bangalore

127

CNPA

Mysore

128

CSDR

Bangalore

129

CX

Rajkot

130

CAI

Samastipur

131

CAPG

Alipurduar

132

CPK

Lumding

133

CPQ

Rangiya

134

CARD

Ahmedabad

136

CRW

Bikaner

137

CBT

Khurda Road

138

CBG

Ajmer

139

CRN

Nagpur (Bamhni)

140

CWN

Firozpur

141

CGE

Nagpur (Bamhni)

142

CRE

Nagpur (Bamhni)

143

CGX

Lumding

144

CHRI

Dhanbad

145

CGF

Tinsukia

146

CHOD

Rangiya

147

CRC

Jhansi

148

CKKD

Bhopal

149

CRK

Bhopal

150

CKD

Bikaner

151

CHZ

Secunderabad

152

CHAR

Sambalpur

153

CYR

Mumbai Western

154

CRQ

Pt. Deen Dayal Upadhyaya

155

CHV

Palakkad

156

CAS

Adra

157

CTHT

Danapur

158

CATD

Raipur

159

CTR

Howrah

160

CHPT

Madurai

161

CAP

Khurda Road

162

CAPC

Khurda Road

163

CAT

Katihar

164

CMU

Kota

165

CBH

Dhanbad

166

CBR

Izzatnagar

167

CHBS

Lucknow North

168

CDB

Danapur

169

CAZ

Bhopal

170

CHH

Lucknow North

171

CKM

Firozpur

172

CKW

Tinsukia

173

CNH

Jhansi

174

CTZ

Firozpur

175

CUX

Danapur

176

CAO

Samastipur

177

CRKR

Kota

178

CHBR

Lucknow North

179

CC

Varanasi

180

CSA

Danapur

181

CROA

Alipurduar

182

CKB

Jaipur

183

CVD

Salem

184

CVJ

Vadodara

185

CHLK

Mumbai Western

186

CHA

Ambala

187

CGON

Rangiya

188

CEL

Vijayawada

189

CDBN

Sonpur

190

CEM

Guntur

191

CEME

Dhanbad

192

CGTA

Guntakal

193

CMZ

Guntur

194

CMC

Palakkad

195

CMBR

Mumbai Central

196

CGL

Chennai

197

CNGR

Thiruvananthapuram

198

CGA

Kharagpur

199

MSB

Chennai

200

MS

Chennai