Station Starting with "G"

Find Indian railway station information: times, timetables, map, station finder, facilities, train companies. Stations beginning with 'G'

S#

Station Name

Code

Division

1

GRCP

Sambalpur

2

GCH

Jodhpur

3

GHLE

Howrah

4

GDG

Hubli

5

GAR

Jabalpur

6

GKD

Bhavnagar

7

GDW

Bikaner

8

GNR

Hubli

9

GDD

Jodhpur

10

GWD

Hyderabad

S#

Station Name

Code

Division

11

GGY

Jodhpur

12

GLTA

Jaipur

13

GMR

Danapur

14

GNZ

Firozpur

15

GHB

Bikaner

16

GAO

Bhusawal

17

GIHT

Lucknow North Eastern

18

GAW

Lucknow North Eastern

19

GIR

Lucknow North Eastern

20

GAE

Prayagraj

S#

Station Name

Code

Division

21

GIL

Katihar

22

GPI

Waltair

23

GAJB

Jabalpur

24

GJJ

Guntur

25

GJN

Bikaner

26

GJL

Moradabad

27

GJS

Bikaner

28

GAJU

Moradabad

29

GLE

Secunderabad

30

GJW

Ambala

31

GAA

Bhusawal

32

GAGA

Katihar

33

GLI

Asansol

34

GUD

Kharagpur

35

GAMN

Rangiya

36

GRF

Ratlam

37

GMH

Chakradharpur

38

GUR

Solapur

39

GNU

Delhi

40

GNV

Mumbai Western

41

GNHI

Danapur

42

GSX

Nanded

43

GNST

Mumbai Western

44

GIMB

Ahmedabad

45

GG

Bhavnagar

46

GNC

Ahmedabad

47

GHPU

Secunderabad

48

GAJ

Jabalpur

49

GADM

Lucknow North Eastern

50

GDRA

Secunderabad

51

GGAR

Mumbai Western

52

GNGD

Khurda Road

53

GANG

Lucknow North

54

GGG

Izzatnagar

55

GAG

Ranchi

56

GDN

Madurai

57

GJ

Nagpur (Bamhni)

58

GNH

Nanded

59

GGNP

Guntakal

60

GNNA

Malda

61

GGC

Kota

62

GRMP

Katihar

63

GGSY

Danapur

64

GGLE

Howrah

65

GNGT

Nagpur (Bamhni)

66

GNGL

Varanasi

67

GVMH

Vijayawada

68

GGVT

Hubli

69

GWP

Izzatnagar

70

GPY

Guntakal

71

GNN

Secunderabad

72

GNW

Nagpur

73

GGP

Sealdah

74

GRP

Howrah

75

GGR

Ajmer

76

GNRL

Prayagraj

77

GJUT

Firozpur

78

GVA

79

GGWA

Malda

80

BAQ

Bhopal

81

GWA

Izzatnagar

82

GAQ

Pt. Deen Dayal Upadhyaya

83

GJMB

Moradabad

84

GAM

Khurda Road

85

GALE

Malda

86

GKT

Nagpur (Bamhni)

87

GWM

Vijayawada

88

GNPT

Vadodara

89

GRBH

Dhanbad

90

GBN

Katihar

91

GEB

Samastipur

92

GRB

Adra

93

GUG

Adra

94

GGGS

Nagpur (Bamhni)

95

GARA

Samastipur

96

GQN

Pt. Deen Dayal Upadhyaya

97

GHX

Sonpur

98

GBA

Adra

99

GHH

Delhi

100

GRMR

Lucknow North

101

GIS

Jhansi

102

GRM

Jhansi

103

GMS

Moradabad

104

GGB

Moradabad

105

GNK

Pt. Deen Dayal Upadhyaya

106

GSR

Firozpur

107

GHQ

Dhanbad

108

GHD

Dhanbad

109

GIA

Sealdah

110

GFAE

Howrah

111

GVI

Waltair

112

JRJE

Lumding

113

GRAK

Izzatnagar

114

GLA

Secunderabad

115

GDE

Guntakal

116

GM

Ahmedabad

117

GSB

Firozpur

118

GBHA

Danapur

119

GRU

Alipurduar

120

GOH

Kota

121

GPH

Chakradharpur

122

GRHX

Nagpur (Bamhni)

123

GSDH

Danapur

124

GRBL

Waltair

125

GTW

Bilaspur

126

GRJ

Nagpur (Bamhni)

127

GAI

Sonpur

128

GDGN

Solapur

129

GNTR

Moradabad

130

GAUR

Lucknow North Eastern

131

GRX

Lucknow North

132

GB

Varanasi

133

GPF

Lucknow North Eastern

134

GSRM

Varanasi

135

GBD

Bangalore

136

GNG

Lucknow North

137

GUP2

Alipurduar

138

GUP

Alipurduar

139

GMU

Lucknow North

140

GWS

Izzatnagar

141

GATD

Ranchi

142

GPX

Ratlam

143

GTST

Varanasi

144

MLNR

Ahmedabad

145

GAYA

Pt. Deen Dayal Upadhyaya

146

GBE

Katihar

147

GZKA

Agra

148

GZO

Katihar

149

GZL

Guntur

150

GEDE

Sealdah

151

GEK

Jaipur

152

GXG

Delhi

153

GER

Vadodara

154

GTKD

Ahmedabad

155

GTJT

Jaipur

156

GAD

Bilaspur

157

GOI

Nanded

158

GELA

Nagpur (Bamhni)

159

GHG

Ambala

160

GHT

Lucknow North Eastern

161

GHGL

Firozpur

162

GKX

Firozpur

163

GANL

Ambala

164

GNP

Secunderabad

165

GNSL

Mumbai Central

166

GHNH

Khurda Road

167

GRA

Delhi

168

GYL

Firozpur

169

GHSR

Prayagraj

170

GSO

Delhi

171

GTU

Secunderabad

172

GKB

Kota

173

GTM

Jhansi

174

GTHT

Samastipur

175

GEA

Jabalpur

176

GHAI

Bhopal

177

GT

Secunderabad

178

GC

Mumbai Central

179

GAL

Jaipur

180

GPSA

Nagpur (Bamhni)

181

GPC

Jabalpur

182

GPB

Hubli

183

GTP

Izzatnagar

184

GTS

Kharagpur

185

GTWD

Bhavnagar

186

GSGJ

Moradabad

187

GZB

Delhi

188

GCT

Varanasi

189

GZT

Varanasi

190

GHE

Delhi

191

GILA

Firozpur

192

GGH

Samastipur

193

GGA

Malda

194

GIBP

Malda

195

GOE

Lumding

196

GDX

Alipurduar

197

GVD

Mumbai Western

198

GHUM

Katihar

199

GGV

Sealdah

200

GDYA

Nagpur