Station Starting with "G"

Find Indian railway station information: times, timetables, map, station finder, facilities, train companies. Stations beginning with 'G'

S#

Station Name

Code

Division

1

GRCP

Sambalpur

2

GCH

Jodhpur

3

GHLE

Howrah

4

GDG

Hubli

5

GAR

Jabalpur

6

GKD

Bhavnagar

7

GDW

Bikaner

8

GNR

Hubli

9

GDD

Jodhpur

10

GWD

Hyderabad

S#

Station Name

Code

Division

11

GGY

Jodhpur

12

GLTA

Jaipur

13

GMR

Danapur

14

GNZ

Firozpur

15

GHB

Bikaner

16

GAO

Bhusawal

17

GIHT

Lucknow North Eastern

18

GAW

Lucknow North Eastern

19

GIR

Lucknow North Eastern

20

GAE

Prayagraj

S#

Station Name

Code

Division

21

GIL

Katihar

22

GPI

Waltair

23

GAJB

Jabalpur

24

GJJ

Guntur

25

GJN

Bikaner

26

GJL

Moradabad

27

GJS

Bikaner

28

GAJU

Moradabad

29

GLE

Secunderabad

30

GJW

Ambala

31

GAA

Bhusawal

32

GAGA

Katihar

33

GLI

Asansol

34

GUD

Kharagpur

35

GAMN

Rangiya

36

GRF

Ratlam

37

GMH

Chakradharpur

38

GUR

Solapur

39

GNU

Delhi

40

GNV

Mumbai Western

41

GNHI

Danapur

42

GSX

Nanded

43

GNST

Mumbai Western

44

GIMB

Ahmedabad

45

GG

Bhavnagar

46

GNC

Ahmedabad

47

GHPU

Secunderabad

48

GAJ

Jabalpur

49

GADM

Lucknow North Eastern

50

GDRA

Secunderabad

51

GGAR

Mumbai Western

52

GNGD

Khurda Road

53

GANG

Lucknow North

54

GGG

Izzatnagar

55

GAG

Ranchi

56

GDN

Madurai

57

GJ

Nagpur (Bamhni)

58

GNH

Nanded

59

GGNP

Guntakal

60

GNNA

Malda

61

GGC

Kota

62

GRMP

Katihar

63

GGSY

Danapur

64

GGLE

Howrah

65

GNGL

Varanasi

66

GVMH

Vijayawada

67

GGVT

Hubli

68

GWP

Izzatnagar

69

GPY

Guntakal

70

GNN

Secunderabad

71

GNW

Nagpur

72

GGP

Sealdah

73

GRP

Howrah

74

GGR

Ajmer

75

GNRL

Prayagraj

76

GJUT

Firozpur

77

GVA

78

GGWA

Malda

79

BAQ

Bhopal

80

GWA

Izzatnagar

81

GAQ

Pt. Deen Dayal Upadhyaya

82

GJMB

Moradabad

83

GAM

Khurda Road

84

GALE

Malda

85

GKT

Nagpur (Bamhni)

86

GWM

Vijayawada

87

GNPT

Vadodara

88

GRBH

Dhanbad

89

GBN

Katihar

90

GEB

Samastipur

91

GRB

Adra

92

GUG

Adra

93

GGGS

Nagpur (Bamhni)

94

GARA

Samastipur

95

GQN

Pt. Deen Dayal Upadhyaya

96

GHX

Sonpur

97

GBA

Adra

98

GHH

Delhi

99

GRMR

Lucknow North

100

GIS

Jhansi

101

GRM

Jhansi

102

GMS

Moradabad

103

GGB

Moradabad

104

GNK

Pt. Deen Dayal Upadhyaya

105

GSR

Firozpur

106

GHQ

Dhanbad

107

GHD

Dhanbad

108

GIA

Sealdah

109

GFAE

Howrah

110

GVI

Waltair

111

JRJE

Lumding

112

GRAK

Izzatnagar

113

GLA

Secunderabad

114

GDE

Guntakal

115

GM

Ahmedabad

116

GSB

Firozpur

117

GBHA

Danapur

118

GRU

Alipurduar

119

GOH

Kota

120

GPH

Chakradharpur

121

GRHX

Nagpur (Bamhni)

122

GSDH

Danapur

123

GRBL

Waltair

124

GTW

Bilaspur

125

GRJ

Nagpur (Bamhni)

126

GAI

Sonpur

127

GDGN

Solapur

128

GNTR

Moradabad

129

GAUR

Lucknow North Eastern

130

GRX

Lucknow North

131

GB

Varanasi

132

GPF

Lucknow North Eastern

133

GSRM

Varanasi

134

GBD

Bangalore

135

GNG

Lucknow North

136

GUP2

Alipurduar

137

GUP

Alipurduar

138

GMU

Lucknow North

139

GWS

Izzatnagar

140

GATD

Ranchi

141

GPX

Ratlam

142

GTST

Varanasi

143

MLNR

Ahmedabad

144

GAYA

Pt. Deen Dayal Upadhyaya

145

GBE

Katihar

146

GZKA

Agra

147

GZO

Katihar

148

GZL

Guntur

149

GEDE

Sealdah

150

GEK

Jaipur

151

GXG

Delhi

152

GER

Vadodara

153

GTKD

Ahmedabad

154

GTJT

Jaipur

155

GAD

Bilaspur

156

GOI

Nanded

157

GELA

Nagpur (Bamhni)

158

GHG

Ambala

159

GHT

Lucknow North Eastern

160

GHGL

Firozpur

161

GKX

Firozpur

162

GANL

Ambala

163

GNP

Secunderabad

164

GNSL

Mumbai Central

165

GHNH

Khurda Road

166

GRA

Delhi

167

GYL

Firozpur

168

GHSR

Prayagraj

169

GSO

Delhi

170

GTU

Secunderabad

171

GKB

Kota

172

GTM

Jhansi

173

GTHT

Samastipur

174

GEA

Jabalpur

175

GHAI

Bhopal

176

GT

Secunderabad

177

GC

Mumbai Central

178

GAL

Jaipur

179

GPC

Jabalpur

180

GPB

Hubli

181

GTP

Izzatnagar

182

GTS

Kharagpur

183

GTWD

Bhavnagar

184

GSGJ

Moradabad

185

GZB

Delhi

186

GCT

Varanasi

187

GZT

Varanasi

188

GHE

Delhi

189

GILA

Firozpur

190

GGH

Samastipur

191

GGA

Malda

192

GIBP

Malda

193

GOE

Lumding

194

GDX

Alipurduar

195

GVD

Mumbai Western

196

GHUM

Katihar

197

GGV

Sealdah

198

GDYA

Nagpur

199

GGTA

Kharagpur

200

GRH

Samastipur