Station Starting with "D"

Find Indian railway station information: times, timetables, map, station finder, facilities, train companies. Stations beginning with 'D'

S#

Station Name

Code

Division

1

DSVS

Bangalore

2

DAVJ

Firozpur

3

DBR

Jhansi

4

DBO

Ahmedabad

5

DB

Vadodara

6

DBV

Hyderabad

7

DQR

Hyderabad

8

DBKA

Nanded

9

DBLA

Jaipur

10

DBI

Bikaner

S#

Station Name

Code

Division

11

DBM

Hubli

12

DBF

13

DBA

Jhansi

14

DUB

Moradabad

15

DR

Mumbai Central

16

DDR

Mumbai Western

17

DHM

Vadodara

18

DPH

Raipur

19

DDV

Kota

20

DPX

Danapur

S#

Station Name

Code

Division

21

DER

Prayagraj

22

DGX

Lumding

23

DRHI

Bhopal

24

DAO

Bilaspur

25

DAP

Prayagraj

26

DGS

Raipur

27

DAU

Firozpur

28

DRD

Mumbai Western

29

DHPD

Howrah

30

DKBJ

Jaipur

31

DAE

Nagpur

32

DHF

Vadodara

33

DZB

Bikaner

34

DAC

Rajkot

35

DIC

Mumbai Western

36

DHD

Ratlam

37

DWA

Jhansi

38

DHAE

Howrah

39

DKNT

Kota

40

DAKE

Sealdah

41

DK

Vadodara

42

DBT

Sealdah

43

DKB

Kharagpur

44

DKDP

Sealdah

45

DCP

Varanasi

46

DL

Rajkot

47

DLF

Katihar

48

DNU

Bangalore

49

DLD

Ratlam

50

DLDE

Lumding

51

DLQ

Moradabad

52

DLO

Alipurduar

53

DLSR

Firozpur

54

DAL

Lucknow North Eastern

55

DLX

Katihar

56

DLK

Katihar

57

DRZ

Raipur

58

DMW

Lucknow North

59

DLC

Bikaner

60

DPT

Bikaner

61

DLP

Moradabad

62

DSS

Sonpur

63

DTO

Dhanbad

64

DDM

Alipurduar

65

DCU

Guntakal

66

DMNJ

67

DCA

Lumding

68

DME

Bhavnagar

69

DMA

Adra

70

DMO

Jabalpur

71

DMYA

Jabalpur

72

DRGU

Adra

73

DNR

Danapur

74

DPL

Sonpur

75

DNDL

Khurda Road

76

DNQ

Katihar

77

DND

Lucknow North

78

DNEA

Dhanbad

79

DNGI

Tinsukia

80

DNW

Ahmedabad

81

DGD

Jabalpur

82

DPS

Chakradharpur

83

DTX

Alipurduar

84

DSPT

Salem

85

DNWH

Danapur

86

DHWN

Danapur

87

DKDE

Prayagraj

88

DKAE

Howrah

89

DANE

Malda

90

DNI

Kharagpur

91

DNT

Kharagpur

92

DWZ

93

DTF

Agra

94

DTRA

Jaipur

95

DAR

Prayagraj

96

DJA

Lumding

97

DAPD

Pune

98

DHPR

Ambala

99

DPSR

Jhansi

100

DARA

Kota

101

DRGJ

Varanasi

102

DSM

Tiruchirappalli

103

DRV

Danapur

104

DZP

Ambala

105

DBG

Samastipur

106

DKS

Nagpur (Bamhni)

107

DDMT

Nagpur

108

DJ

Katihar

109

DJRZ

Katihar

110

DPC

111

DAJ

Hubli

112

DTL

Bilaspur

113

DRG

Lucknow North

114

DWM

Bhusawal

115

DYD

Lucknow North

116

DRO

Izzatnagar

117

DYP

Lucknow North

118

DST

Salem

119

DSME

Dhanbad

120

DRTP

Malda

121

DLM

Howrah

122

DS

Moradabad

123

DSNR

Kharagpur

124

DZA

Firozpur

125

DTQ

Jhansi

126

DTW

Delhi

127

DAA

Jhansi

128

DTVL

Mumbai Central

129

DTK

Sealdah

130

DAQ

Prayagraj

131

DDP

Varanasi

132

DLB

Nanded

133

DLPH

Katihar

134

DLPC

Ambala

135

DULP

Ambala

136

DOC

Ambala

137

DDCC

Solapur

138

DD

Solapur

139

DNJ

Pune

140

DOZ

Ajmer

141

DRLA

Delhi

142

DMH

Samastipur

143

DO

Jaipur

144

DSNI

Moradabad

145

DAVC

Firozpur

146

DVG

Mysore

147

DOW

Vadodara

148

DBSI

Delhi

149

DLPR

Lucknow North

150

DYE

Hyderabad

151

DEB

Sealdah

152

DRB

Ajmer

153

DBP

Howrah

154

DDGJ

Danapur

155

DEEG

Agra

156

DDDM

Agra

157

DEPI

Samastipur

158

DPNR

Danapur

159

DNA

Jodhpur

160

DDN

Moradabad

161

DOS

Pt. Deen Dayal Upadhyaya

162

DEHR

Pune

163

DKPM

Rangiya

164

DKGN

Rangiya

165

DKR

Danapur

166

DEG

Khurda Road

167

ANDI

Delhi

168

DAZ

Delhi

169

DEC

Delhi

170

DKZ

Delhi

171

DSJ

Delhi

172

DEE

Delhi

173

DSA

Delhi

174

DVA

Bhavnagar

175

DEMU

Dhanbad

176

DEL

Vijayawada

177

DGPP

Nanded

178

DORD

Pt. Deen Dayal Upadhyaya

179

DBEC

Raipur

180

DBD

Delhi

181

DFR

Sambalpur

182

DGHR

Asansol

183

DJHR

Chakradharpur

184

DEO

Lucknow North Eastern

185

DBLI

Samastipur

186

DRGM

Jabalpur

187

DRBR

Varanasi

188

DELO

Lucknow North

189

DRN

Izzatnagar

190

DOE

Jabalpur

191

DEOS

Varanasi

192

DOTL

Katihar

193

DEP

Bikaner

194

DPUR

Sambalpur

195

DBNK

Firozpur

196

DGNH

Danapur

197

DRL

Vadodara

198

DRWN

Chakradharpur

199

DSX

Tinsukia

200

DES

Sonpur