Station Starting with "K"

Find Indian railway station information: times, timetables, map, station finder, facilities, train companies. Stations beginning with 'K'

S#

Station Name

Code

Division

1

KBPR

Mysore

2

KBR

Jhansi

3

KCHV

Madurai

4

KCG

Hyderabad

5

KWN

Nagpur (Bamhni)

6

KCYN

Danapur

7

KCO

Izzatnagar

8

KCU

Izzatnagar

9

KEQ

Jabalpur

10

KWH

Varanasi

S#

Station Name

Code

Division

11

KAU

Katihar

12

KHNR

Ratlam

13

KOX

Asansol

14

KDAA

Solapur

15

KDX

Katihar

16

KVU

Thiruvananthapuram

17

KDO

Mysore

18

KN

Palakkad

19

KBT

Chennai

20

KDU

Madurai

S#

Station Name

Code

Division

21

KDRA

Samastipur

22

HX

Guntakal

23

KDYA

Ahmedabad

24

KDVI

Ratnagiri

25

KVDU

Vijayawada

26

KDNL

Madurai

27

KDTN

Pune

28

KADI

Ahmedabad

29

KDQ

Varanasi

30

KDPS

Lucknow North Eastern

31

KRY

Guntakal

32

KRYP

Bangalore

33

KADR

Ahmedabad

34

KYM

Vijayawada

35

KLM

Hubli

36

DRU

Mysore

37

KDTY

Thiruvananthapuram

38

KFPR

Moradabad

39

KEY

Salem

40

CLG

Malda

41

KAGR

Delhi

42

KRAI

Mumbai Western

43

KH

Moradabad

44

KCY

Malda

45

KKAE

Howrah

46

KKLR

Vijayawada

47

KKRM

Vijayawada

48

KYT

Prayagraj

49

KQS

Jhansi

50

KLPM

Madurai

51

KALI

Moradabad

52

KIV

Moradabad

53

KMA

Jabalpur

54

KAKN

Jhansi

55

KMJ

Izzatnagar

56

KPXR

Khurda Road

57

KAI

Jodhpur

58

KCZ

Firozpur

59

KLE

Delhi

60

KTCH

Rangiya

61

KYSD

Ahmedabad

62

KYB

Adra

63

KJ

Bhusawal

64

KJTW

Lucknow North

65

KJME

Asansol

66

KJH

Malda

67

KYF

Pt. Deen Dayal Upadhyaya

68

KFT

Dhanbad

69

KAPE

Firozpur

70

KKHT

Samastipur

71

KKBA

Asansol

72

KWDP

Sealdah

73

COA

Vijayawada

74

CCT

Vijayawada

75

KKGM

76

KKLU

77

KKJ

Moradabad

78

KARH

Lucknow North Eastern

79

KKRL

Ambala

80

KQE

Nagpur

81

KMB

Mumbai Western

82

KKL

Firozpur

84

KQI

Lumding

85

KDHI

Nagpur (Bamhni)

86

KKQ

Kharagpur

87

KKD

Ratlam

88

KMH

Guntakal

89

KLMR

Thiruvananthapuram

90

KMRD

Solapur

91

KLBN

Ratnagiri

92

KLBA

Nagpur

93

KLMC

Mumbai Central

94

KLMG

Mumbai Central

95

KAV

Nagpur (Bamhni)

96

KALN

Bikaner

97

KLAD

Palakkad

98

KLNK

Bikaner

99

KLGN

Salem

100

KNZ

Ambala

101

KNL

Bikaner

102

KPP

Ratlam

103

KALS

Mysore

104

KCM

Guntakal

105

KAVR

Thiruvananthapuram

106

KIY

Delhi

107

KCF

Alipurduar

108

KLDI

Vijayawada

109

KM

Hubli

110

KCP

Secunderabad

111

KGIH

Hubli

112

KAH

Bhopal

113

KLRD

Ahmedabad

114

KSH

Ratlam

115

KXE

Malda

116

KAP

Lucknow North Eastern

117

KLJI

Khurda Road

118

KLKR

Sealdah

119

KCI

Guntakal

120

KLNT

Howrah

121

KLNP

Sealdah

122

KPK

Asansol

123

KISN

Adra

124

KLWD

Vadodara

125

KAJ

Katihar

126

KLK

Ambala

127

KKGT

Lumding

128

KLGM

Tiruchirappalli

129

KKPM

Tiruchirappalli

130

KAL

Madurai

131

QLR

Salem

132

KUL

Palakkad

133

KIC

Madurai

134

KGD

Madurai

135

KLYH

Mysore

136

KLU

Guntakal

137

KSWR

Nagpur

138

KLTR

Bilaspur

139

KLL

Ahmedabad

140

KLLF

Ahmedabad

141

KFC

Madurai

142

KPI

Jhansi

143

KVS

Mysore

144

KAO

Asansol

145

KLG

Chakradharpur

146

KAPG

Khurda Road

147

KLVA

Mumbai Central

148

KLWN

Delhi

149

KYN

Mumbai Central

150

KYND

Bangalore

151

KYI

Sealdah

152

KLYG

Sealdah

153

KLYS

Sealdah

154

KLYM

Sealdah

155

KYNT

Bikaner

156

KYP

Sealdah

157

KPRD

Malda

158

KYQ

Lumding

159

KAMG

Alipurduar

160

KMPU

Secunderabad

161

KKM

Guntakal

162

KLJ

Izzatnagar

163

KMNR

Secunderabad

164

KAMP

Prayagraj

165

KMPH

Katihar

166

KLPG

Bilaspur

167

KMLR

168

KARD

Mumbai Central

169

KXL

Tinsukia

170

KMC

Hyderabad

171

KMGH

Malda

172

KQU

Howrah

173

KQLS

Howrah

174

KSM

Bangalore

175

KMAH

Ratnagiri

176

KBI

Hubli

177

KMP

Lucknow North Eastern

178

KMLI

Ahmedabad

179

KMRA

Howrah

180

KXF

Izzatnagar

181

KP

Nagpur (Bamhni)

182

KWM

Lumding

183

KMNG

Lumding

184

KKET

Lumding

185

KMST

Pune

186

KAMA

Danapur

187

KML

Samastipur

188

KNAD

Bhavnagar

189

KNBR

Lumding

190

KNAG

Secunderabad

191

KNKT

Rajkot

192

KKU

Jaipur

193

KNLS

Rajkot

194

KNLP

Guntakal

195

KNRN

Ranchi

196

KASR

Khurda Road

197

KNSR

Bikaner

198

KSNA

Dhanbad

199

KUT

Jaipur

200

KNC

Jabalpur