Station Starting with "K"

Find Indian railway station information: times, timetables, map, station finder, facilities, train companies. Stations beginning with 'K'

S#

Station Name

Code

Division

1

KBPR

Mysore

2

KBR

Jhansi

3

KCHV

Madurai

4

KCG

Hyderabad

5

KWN

Nagpur (Bamhni)

6

KCYN

Danapur

7

KCO

Izzatnagar

8

KCU

Izzatnagar

9

KEQ

Jabalpur

10

KWH

Varanasi

S#

Station Name

Code

Division

11

KAU

Katihar

12

KHNR

Ratlam

13

KOX

Asansol

14

KDX

Katihar

15

KVU

Thiruvananthapuram

16

KDO

Mysore

17

KN

Palakkad

18

KBT

Chennai

19

KDU

Madurai

20

KDRA

Samastipur

S#

Station Name

Code

Division

21

HX

Guntakal

22

KDYA

Ahmedabad

23

KDVI

Ratnagiri

24

KVDU

Vijayawada

25

KDNL

Madurai

26

KDTN

Pune

27

KADI

Ahmedabad

28

KDQ

Varanasi

29

KDPS

Lucknow North Eastern

30

KRY

Guntakal

31

KRYP

Bangalore

32

KADR

Ahmedabad

33

KYM

Vijayawada

34

KLM

Hubli

35

DRU

Mysore

36

KDTY

Thiruvananthapuram

37

KFPR

Moradabad

38

KEY

Salem

39

CLG

Malda

40

KAGR

Delhi

41

KRAI

Mumbai Western

42

KH

Moradabad

43

KCY

Malda

44

KKAE

Howrah

45

KKLR

Vijayawada

46

KKRM

Vijayawada

47

KYT

Prayagraj

48

KQS

Jhansi

49

KLPM

Madurai

50

KALI

Moradabad

51

KIV

Moradabad

52

KMA

Jabalpur

53

KAKN

Jhansi

54

KMJ

Izzatnagar

55

KPXR

Khurda Road

56

KAI

Jodhpur

57

KCZ

Firozpur

58

KLE

Delhi

59

KTCH

Rangiya

60

KYSD

Ahmedabad

61

KYB

Adra

62

KJ

Bhusawal

63

KJTW

Lucknow North

64

KJME

Asansol

65

KJH

Malda

66

KYF

Pt. Deen Dayal Upadhyaya

67

KFT

Dhanbad

68

KAPE

Firozpur

69

KKHT

Samastipur

70

KKBA

Asansol

71

KWDP

Sealdah

72

COA

Vijayawada

73

CCT

Vijayawada

74

KKGM

75

KKLU

76

KKJ

Moradabad

77

KARH

Lucknow North Eastern

78

KKRL

Ambala

79

KQE

Nagpur

80

KMB

Mumbai Western

81

KKL

Firozpur

83

KQI

Lumding

84

KDHI

Nagpur (Bamhni)

85

KKQ

Kharagpur

86

KKD

Ratlam

87

KMH

Guntakal

88

KLMR

Thiruvananthapuram

89

KMRD

Solapur

90

KLBN

Ratnagiri

91

KLBA

Nagpur

92

KLMC

Mumbai Central

93

KLMG

Mumbai Central

94

KAV

Nagpur (Bamhni)

95

KALN

Bikaner

96

KLAD

Palakkad

97

KLNK

Bikaner

98

KLGN

Salem

99

KNZ

Ambala

100

KNL

Bikaner

101

KPP

Ratlam

102

KALS

Mysore

103

KCM

Guntakal

104

KAVR

Thiruvananthapuram

105

KIY

Delhi

106

KCF

Alipurduar

107

KLDI

Vijayawada

108

KM

Hubli

109

KCP

Secunderabad

110

KGIH

Hubli

111

KAH

Bhopal

112

KLRD

Ahmedabad

113

KSH

Ratlam

114

KXE

Malda

115

KAP

Lucknow North Eastern

116

KLJI

Khurda Road

117

KLKR

Sealdah

118

KCI

Guntakal

119

KLNT

Howrah

120

KLNP

Sealdah

121

KPK

Asansol

122

KISN

Adra

123

KLWD

Vadodara

124

KAJ

Katihar

125

KLK

Ambala

126

KKGT

Lumding

127

KLGM

Tiruchirappalli

128

KKPM

Tiruchirappalli

129

KAL

Madurai

130

QLR

Salem

131

KUL

Palakkad

132

KIC

Madurai

133

KGD

Madurai

134

KLYH

Mysore

135

KLU

Guntakal

136

KSWR

Nagpur

137

KLTR

Bilaspur

138

KLL

Ahmedabad

139

KLLF

Ahmedabad

140

KFC

Madurai

141

KPI

Jhansi

142

KVS

Mysore

143

KAO

Asansol

144

KLG

Chakradharpur

145

KAPG

Khurda Road

146

KLVA

Mumbai Central

147

KLWN

Delhi

148

KYN

Mumbai Central

149

KYND

Bangalore

150

KYI

Sealdah

151

KLYG

Sealdah

152

KLYS

Sealdah

153

KLYM

Sealdah

154

KYNT

Bikaner

155

KYP

Sealdah

156

KPRD

Malda

157

KYQ

Lumding

158

KAMG

Alipurduar

159

KMPU

Secunderabad

160

KKM

Guntakal

161

KLJ

Izzatnagar

162

KMNR

Secunderabad

163

KAMP

Prayagraj

164

KMPH

Katihar

165

KLPG

Bilaspur

166

KMLR

167

KARD

Mumbai Central

168

KXL

Tinsukia

169

KMC

Hyderabad

170

KMGH

Malda

171

KQU

Howrah

172

KQLS

Howrah

173

KSM

Bangalore

174

KMAH

Ratnagiri

175

KBI

Hubli

176

KMP

Lucknow North Eastern

177

KMLI

Ahmedabad

178

KMRA

Howrah

179

KXF

Izzatnagar

180

KP

Nagpur (Bamhni)

181

KWM

Lumding

182

KMNG

Lumding

183

KKET

Lumding

184

KMST

Pune

185

KML

Samastipur

186

KNAD

Bhavnagar

187

KNBR

Lumding

188

KNAG

Secunderabad

189

KNKT

Rajkot

190

KKU

Jaipur

191

KNLS

Rajkot

192

KNLP

Guntakal

193

KNRN

Ranchi

194

KASR

Khurda Road

195

KNSR

Bikaner

196

KSNA

Dhanbad

197

KUT

Jaipur

198

KNC

Jabalpur

199

KNS

Prayagraj

200

CJ

Chennai