Station Starting with "R"

Find Indian railway station information: times, timetables, map, station finder, facilities, train companies. Stations beginning with 'R'

S#

Station Name

Code

Division

1

RABE

Mumbai Central

2

RBHR

Delhi

3

RCG

Guntakal

4

RDV

Lucknow North

5

RDF

Adra

6

RQP

Khurda Road

7

RAKD

Agra

8

RDU

Kharagpur

9

RDHP

Ahmedabad

10

RDP

Katihar

S#

Station Name

Code

Division

11

RBL

Lucknow North

12

RF

Rajkot

13

RFJ

Pt. Deen Dayal Upadhyaya

14

RFR

Lucknow North Eastern

15

RGU

Jhansi

16

RGPM

Secunderabad

17

RGG

Bhopal

18

RGV

Samastipur

19

RGLI

Jhansi

20

RGX

Kharagpur

S#

Station Name

Code

Division

21

RGNH

Bikaner

22

RGP

Secunderabad

23

RCTC

Khurda Road

24

RPR

Danapur

25

RRS

Lucknow North

26

RAHA

Lumding

27

RHMA

Khurda Road

28

RTWS

Bhopal

29

RNBT

Sambalpur

30

RBD

Moradabad

31

RMP

Pune

32

RMNR

Lucknow North

33

RHU

Firozpur

34

RRE

Danapur

35

RRI

Solapur

36

RSNR

Bikaner

37

RAI

Agra

38

RBJ

Lucknow North Eastern

39

RC

Guntakal

40

RGQ

Ajmer

41

RGJ

Katihar

42

RIG

Bilaspur

43

RAG

Secunderabad

44

RKB

Jodhpur

45

RLR

Ajmer

46

RLE

Danapur

47

MTPR

Ambala

48

RNGR

Adra

49

RPHR

Ambala

50

R

Raipur

51

RVH

Raipur

52

RAIR

Sambalpur

53

RRP

Chakradharpur

54

RSRI

Bhopal

55

RSI

Moradabad

56

RWL

Moradabad

57

RJN

Nagpur (Bamhni)

58

RJD

Vadodara

59

RVK

Alipurduar

60

RJK

Moradabad

61

RKM

Agra

62

RTB

Varanasi

63

RJB

Dhanbad

64

RAGM

Madurai

65

RJY

Vijayawada

66

RJJN

Sonpur

67

RJR

Bikaner

68

RJLK

Kharagpur

69

RNN

Bangalore

70

RJPM

Madurai

71

RPV

Varanasi

72

RJAP

Hyderabad

73

RAJP

Ratnagiri

74

RJGR

Khurda Road

75

RJI

Varanasi

76

RBH

Asansol

77

RCD

Howrah

78

RJQ

Ratlam

79

RJPB

Danapur

80

RJO

Danapur

81

RJW

Pune

82

GP

Chakradharpur

83

RHG

Jaipur

84

RGT

Kharagpur

85

RG

Moradabad

86

RGD

Danapur

87

RGA

Kharagpur

88

RJG

Howrah

89

RHR

Dhanbad

90

RIM

Raipur

91

RVN

Danapur

92

RJS

Bikaner

93

RKSN

Chakradharpur

94

RKZ

Jodhpur

95

RJT

Rajkot

96

RUG

Delhi

97

RJL

Malda

98

RJMP

Varanasi

99

RM

Bhusawal

100

RJAK

Jhansi

101

RJA

Samastipur

102

ROL

Nagpur (Bamhni)

103

ROS

Ajmer

104

RAJ

Vadodara

105

RPJ

Ambala

106

RJC

Rajkot

107

RSKA

Khurda Road

108

RJU

Bhavnagar

109

RLA

Bhavnagar

110

RAJR

Nagpur

111

RHBH

Dhanbad

112

RHE

Kharagpur

113

RHI

Jodhpur

114

RKJE

Dhanbad

115

RKH

Ahmedabad

116

RLT

Secunderabad

117

RBQ

Samastipur

118

RMC

Lucknow North

119

RD

Sonpur

120

RMAR

Mumbai Western

121

RMJK

Firozpur

122

RCP

Lucknow North

123

RBCS

Vijayawada

124

RCPT

Secunderabad

125

RGI

Mysore

126

RDM

Secunderabad

127

RAMR

Lucknow North Eastern

128

RKO

Hyderabad

129

RMO

Nagpur (Bamhni)

130

RMN

Bikaner

131

RMGM

Bangalore

132

RNTE

Danapur

133

RMD

Madurai

134

RMNP

Guntur

135

RLX

Guntakal

136

RAM

Guntakal

137

RRJ

Guntakal

138

RMV

Vijayawada

139

RBA

Khurda Road

140

RBZ

Samastipur

141

RPWN

Danapur

142

RCRA

Lucknow North Eastern

143

RDS

Firozpur

144

RDRA

Jodhpur

145

RSWN

Samastipur

146

RMM

Madurai

147

RGB

Moradabad

148

RMGJ

Lucknow North

149

RMA

Kota

150

RAH

Agra

151

RMT

Ranchi

152

RSWT

Jaipur

153

RGH

Samastipur

154

RMBG

Lucknow North Eastern

155

RKI

Adra

156

RKL

Varanasi

157

RAK

Moradabad

158

RMF

Dhanbad

159

RMR

Izzatnagar

160

RMRB

Kharagpur

161

RTR

Varanasi

162

RTRA

Lumding

163

RMPH

Jhansi

164

RA

Rajkot

165

RAPU

Jhansi

166

RMPB

Katihar

167

RDUM

Danapur

168

RMPR

Malda

169

RMU

Moradabad

170

RPMN

Delhi

171

RMB

Bikaner

172

PUL

Ambala

173

RPH

Howrah

174

RAMP

Nagpur (Bamhni)

175

RMJ

Kharagpur

176

RRNH

Samastipur

177

RSG

Adra

178

RXN

Jodhpur

179

RMX

Jodhpur

180

RMSR

Bikaner

181

RTK

Nagpur (Bamhni)

182

RAMA

Prayagraj

183

RNBD

Bhavnagar

184

RHA

Sealdah

185

RNL

Mumbai Western

186

RPZ

Ajmer

187

RWO

Bhavnagar

188

RNC

Ranchi

189

RRME

Dhanbad

190

RLD

Ahmedabad

191

RDJ

Ahmedabad

192

RRGA

Hyderabad

193

RNGG

Tinsukia

194

RXR

Lumding

195

RXRX

Lumding

196

RNI

Katihar

197

RPAN

Rangiya

198

RGM

Guntakal

199

RNY

Rangiya

200

RGJI

Rangiya