Station Starting with "P"

Find Indian railway station information: times, timetables, map, station finder, facilities, train companies. Stations beginning with 'P'

S#

Station Name

Code

Division

1

PAI

Bhopal

2

PBAP

Guntakal

3

PQY

Delhi

4

PBJM

Delhi

5

PCGN

Nagpur

6

PNDI

Howrah

7

PCMK

Jaipur

8

PCKM

Chennai

9

PCH

Hubli

10

PFR

Bhopal

S#

Station Name

Code

Division

11

PC

Bhusawal

12

PCHN

Bhusawal

13

PPW

Lucknow North Eastern

14

PPK

Samastipur

15

PCK

Varanasi

16

PNWN

Ratlam

17

PTM

Chennai

18

PDF

Ahmedabad

19

PDPH

Chakradharpur

20

PARH

Bhopal

S#

Station Name

Code

Division

21

PDH

Rajkot

22

PDGN

Solapur

23

PAQ

Izzatnagar

24

PDQ

Ajmer

25

PI

Bhusawal

26

PDMA

Dhanbad

27

PDPK

Kharagpur

28

PDNR

Hubli

29

PDRA

Vadodara

30

POU

Varanasi

31

PDP

Mumbai Western

32

PFU

33

PDD

Karwar

34

PGU

Vijayawada

35

PGA

Bhopal

36

PGL

Bhopal

37

PGDI

Guntakal

38

PCX

Sealdah

39

PHE

Pt. Deen Dayal Upadhyaya

40

PRE

Prayagraj

41

PRGA

Samastipur

42

PRP

Dhanbad

43

PRSR

Bikaner

44

PHU

Bhusawal

45

PMI

Danapur

46

PPE

Lucknow North Eastern

47

PJA

Firozpur

48

PAK

Guntakal

49

PKRD

Jabalpur

50

PKJ

Vadodara

51

PKNA

Prayagraj

52

PKX

Lucknow North

53

PKK

Ambala

54

PK

Solapur

55

PKC

Ranchi

56

PKR

Howrah

57

PCLI

Nagpur

58

PLHL

Mysore

59

PALM

Salem

60

PGT

Palakkad

61

PGTN

Palakkad

62

PCV

Bangalore

63

PKO

Vijayawada

64

PM

Delhi

65

PLMX

Firozpur

66

PAE

Jodhpur

67

PLNI

Madurai

68

PNU

Ahmedabad

69

PLPM

Palakkad

70

PSA

Khurda Road

71

PDI

Mumbai Central

72

PLSG

73

PAL

Bhopal

74

PAPM

Hyderabad

75

PZA

Chennai

76

PCO

Madurai

77

PLD

Mumbai Western

78

PLJ

Vadodara

79

PLG

Mumbai Western

80

PLHW

Delhi

81

PAIL

Danapur

82

PMY

Jodhpur

83

PLA

Ratlam

84

PLK

Lucknow North Eastern

85

PBV

86

PLGH

Varanasi

87

PIT

Bhavnagar

88

PRAE

Howrah

89

PV

Chennai

90

PLVA

Vijayawada

91

POA

Guntur

92

PUM

Palakkad

93

PYD

Thiruvananthapuram

94

PXR

Sealdah

95

PLSN

Jaipur

96

PLV

Pune

97

PLAE

Howrah

98

PSO

Ratlam

99

PTF

Sealdah

100

PALR

Chennai

101

PWL

Delhi

102

PMN

Jhansi

103

PBKS

Madurai

104

PBM

Madurai

105

PMD

Guntakal

106

PMPE

Firozpur

107

PAN

Asansol

108

PNGI

Madurai

109

PAM

Guntakal

110

PNB

Lumding

111

PCN

Ratlam

112

PNVT

Rangiya

113

PCDR

Varanasi

114

PNCB

Sealdah

115

PGC

Samastipur

116

PNGM

Lumding

117

PHC

Ahmedabad

118

PPDA

Sonpur

119

PCR

Asansol

120

PHRH

Firozpur

121

PCT

Bhavnagar

122

PAW

Asansol

123

PDV

Tiruchirappalli

124

PDW

Samastipur

125

PANP

Bangalore

126

PETA

Malda

127

PVR

Solapur

128

PAR

Nagpur

129

PNDP

Secunderabad

130

PMO

Ajmer

131

PNDR

Vadodara

132

PRSL

Chakradharpur

133

PPDE

Delhi

134

PASR

Hyderabad

135

PGP

Secunderabad

136

PLM

Bhavnagar

137

PNV

Bhusawal

138

PNF

Secunderabad

139

PNSD

Nanded

140

PJR

Solapur

141

PNHI

Jhansi

142

PNYA

Varanasi

143

PJB

Nagpur (Bamhni)

144

PNRA

Varanasi

145

PNHR

Bhopal

146

PHI

Lumding

147

PNP

Delhi

148

PASG

Lumding

149

PNT

Tinsukia

150

PJK

Ambala

151

PJN

Bhusawal

152

PJP

Katihar

153

PJLE

Malda

154

PNKD

Prayagraj

155

PH

Ambala

156

PAO

Vadodara

157

PNPL

Chakradharpur

158

PNPN

Kharagpur

159

PPO

Chakradharpur

160

PRT

Tiruchirappalli

161

PN

Ahmedabad

162

PKU

Kharagpur

163

PTHL

Kharagpur

164

PBW

Izzatnagar

165

PNVL

Mumbai Central

166

PNM

Guntakal

167

PJGM

Firozpur

168

PML

Tiruchirappalli

169

PPY

Secunderabad

170

PKL

Hubli

171

PPNS

Palakkad

172

PPEA

Agra

173

PRDP

Khurda Road

174

PDG

Nanded

175

PRDL

Bilaspur

176

PSK

Nagpur (Bamhni)

177

PRY

Pt. Deen Dayal Upadhyaya

178

PAJ

Asansol

179

PLH

180

PMK

Madurai

181

PATR

Samastipur

182

PO

Tiruchirappalli

183

PWU

Chennai

184

PMH

Firozpur

185

PGI

Palakkad

186

PS

Bhusawal

187

PUX

Nagpur

188

PNME

Dhanbad

189

PASA

Thiruvananthapuram

190

PRN

Jhansi

191

PVU

Thiruvananthapuram

192

PRB

Ratlam

193

PBB

Ranchi

194

PBC

Jodhpur

195

PBN

Nanded

196

PHQ

Bhusawal

197

PAD

Mumbai Western

198

PR

Mumbai Central

199

PRWD

Solapur

200

PRGT

Nagpur