Station Starting with "P"

Find Indian railway station information: times, timetables, map, station finder, facilities, train companies. Stations beginning with 'P'

S#

Station Name

Code

Division

1

PAI

Bhopal

2

PBAP

Guntakal

3

PQY

Delhi

4

PBJM

Delhi

5

PCGN

Nagpur

6

PNDI

Howrah

7

PCMK

Jaipur

8

PCKM

Chennai

9

PCH

Hubli

10

PFR

Bhopal

S#

Station Name

Code

Division

11

PC

Bhusawal

12

PCHN

Bhusawal

13

PPW

Lucknow North Eastern

14

PPK

Samastipur

15

PCK

Varanasi

16

PNWN

Ratlam

17

PTM

Chennai

18

PDF

Ahmedabad

19

PDPH

Chakradharpur

20

PARH

Bhopal

S#

Station Name

Code

Division

21

PDH

Rajkot

22

PDGN

Solapur

23

PAQ

Izzatnagar

24

PDQ

Ajmer

25

PI

Bhusawal

26

PDMA

Dhanbad

27

PDPK

Kharagpur

28

PDNR

Hubli

29

PDRA

Vadodara

30

POU

Varanasi

31

PNJ

Nagpur (Bamhni)

32

PDP

Mumbai Western

33

PFU

34

PDD

Karwar

35

PGU

Vijayawada

36

PGA

Bhopal

37

PGL

Bhopal

38

PGDI

Guntakal

39

PCX

Sealdah

40

PHE

Pt. Deen Dayal Upadhyaya

41

PRE

Prayagraj

42

PRGA

Samastipur

43

PRP

Dhanbad

44

PRSR

Bikaner

45

PHU

Bhusawal

46

PMI

Danapur

47

PPE

Lucknow North Eastern

48

PJA

Firozpur

49

PAK

Guntakal

50

PKRD

Jabalpur

51

PKJ

Vadodara

52

PKNA

Prayagraj

53

PKX

Lucknow North

54

PKK

Ambala

55

PK

Solapur

56

PKC

Ranchi

57

PKR

Howrah

58

PCLI

Nagpur

59

PLHL

Mysore

60

PALM

Salem

61

PGT

Palakkad

62

PGTN

Palakkad

63

PCV

Bangalore

64

PKO

Vijayawada

65

PM

Delhi

66

PLMX

Firozpur

67

PAE

Jodhpur

68

PLNI

Madurai

69

PNU

Ahmedabad

70

PLPM

Palakkad

71

PUE

Nagpur (Bamhni)

72

PSA

Khurda Road

73

PDI

Mumbai Central

74

PLSG

75

PAL

Bhopal

76

PAPM

Hyderabad

77

PZA

Chennai

78

PCO

Madurai

79

PLD

Mumbai Western

80

PLJ

Vadodara

81

PLG

Mumbai Western

82

PLHW

Delhi

83

PAIL

Danapur

84

PMY

Jodhpur

85

PLA

Ratlam

86

PLK

Lucknow North Eastern

87

PBV

88

PLGH

Varanasi

89

PIT

Bhavnagar

90

PRAE

Howrah

91

PV

Chennai

92

PLVA

Vijayawada

93

POA

Guntur

94

PUM

Palakkad

95

PYD

Thiruvananthapuram

96

PXR

Sealdah

97

PLSN

Jaipur

98

PLV

Pune

99

PLAE

Howrah

100

PSO

Ratlam

101

PTF

Sealdah

102

PALR

Chennai

103

PWL

Delhi

104

PMN

Jhansi

105

PBKS

Madurai

106

PBM

Madurai

107

PMD

Guntakal

108

PMPE

Firozpur

109

PAN

Asansol

110

PNGI

Madurai

111

PAM

Guntakal

112

PNB

Lumding

113

PCN

Ratlam

114

PNVT

Rangiya

115

PCDR

Varanasi

116

PNCB

Sealdah

117

PGC

Samastipur

118

PNGM

Lumding

119

PHC

Ahmedabad

120

PPDA

Sonpur

121

PCR

Asansol

122

PHRH

Firozpur

123

PCT

Bhavnagar

124

PAW

Asansol

125

PDV

Tiruchirappalli

126

PDW

Samastipur

127

PANP

Bangalore

128

PETA

Malda

129

PVR

Solapur

130

PAR

Nagpur

131

PNDP

Secunderabad

132

PMO

Ajmer

133

PNDR

Vadodara

134

PRSL

Chakradharpur

135

PPDE

Delhi

136

PASR

Hyderabad

137

PGP

Secunderabad

138

PLM

Bhavnagar

139

PNV

Bhusawal

140

PNF

Secunderabad

141

PNSD

Nanded

142

PJR

Solapur

143

PNHI

Jhansi

144

PNYA

Varanasi

145

PJB

Nagpur (Bamhni)

146

PNRA

Varanasi

147

PNHR

Bhopal

148

PHI

Lumding

149

PNP

Delhi

150

PASG

Lumding

151

PNT

Tinsukia

152

PJK

Ambala

153

PJN

Bhusawal

154

PJP

Katihar

155

PJLE

Malda

156

PNKD

Prayagraj

157

PH

Ambala

158

PAO

Vadodara

159

PNPL

Chakradharpur

160

PNPN

Kharagpur

161

PPO

Chakradharpur

162

PRT

Tiruchirappalli

163

PN

Ahmedabad

164

PKU

Kharagpur

165

PTHL

Kharagpur

166

PBW

Izzatnagar

167

PNVL

Mumbai Central

168

PNM

Guntakal

169

PJGM

Firozpur

170

PML

Tiruchirappalli

171

PPY

Secunderabad

172

PKL

Hubli

173

PPNS

Palakkad

174

PPEA

Agra

175

PRDP

Khurda Road

176

PDG

Nanded

177

PRDL

Bilaspur

178

PSK

Nagpur (Bamhni)

179

PRY

Pt. Deen Dayal Upadhyaya

180

PAJ

Asansol

181

PLH

182

PMK

Madurai

183

PATR

Samastipur

184

PO

Tiruchirappalli

185

PWU

Chennai

186

PMH

Firozpur

187

PGI

Palakkad

188

PS

Bhusawal

189

PUX

Nagpur

190

PNME

Dhanbad

191

PASA

Thiruvananthapuram

192

PRN

Jhansi

193

PVU

Thiruvananthapuram

194

PRB

Ratlam

195

PBB

Ranchi

196

PBC

Jodhpur

197

PBN

Nanded

198

PHQ

Bhusawal

199

PAD

Mumbai Western

200

PR

Mumbai Central