Station Starting with "E"

Find Indian railway station information: times, timetables, map, station finder, facilities, train companies. Stations beginning with 'E'

S#

Station Name

Code

Division

1

EDN

Madurai

2

EDP

Madurai

3

EVA

Thiruvananthapuram

4

EDD

Guntakal

5

EDG

Sealdah

6

EGT

Chennai

7

EKM

Chennai

8

EKR

Danapur

9

EKC

Malda

10

EKL

Prayagraj

S#

Station Name

Code

Division

11

EKI

Katihar

12

EKMA

Varanasi

13

EKH

Danapur

14

YLM

Vijayawada

15

EL

Salem

16

ETR

Palakkad

17

ELR

Chennai

18

ENB

Bikaner

19

EPR

Mumbai Western

20

EE

Vijayawada

S#

Station Name

Code

Division

21

ENR

Chennai

22

ERC

Jhansi

23

ELL

Lumding

24

ERL

Thiruvananthapuram

25

IRP

Thiruvananthapuram

26

EDU

Salem

27

ERG

Thiruvananthapuram

28

ERS

Thiruvananthapuram

29

ERN

Thiruvananthapuram

30

ED

Salem

31

YP

Secunderabad

32

ETAH

Prayagraj

33

ETK

Palakkad

34

ETW

Prayagraj

35

ETUE

Agra

36

ETP

Salem

37

ETMD

Palakkad

38

ETM

Thiruvananthapuram

39

ELM

Palakkad

40

EKN

Madurai

41

EZP

Thiruvananthapuram