Jaipur Railway Division

This division was framed in the wake of blending parts of BB&CI, Jaipur State Railways and Rajputana Malwa Railway, Jaipur Division serves the conditions of Rajasthan, Uttar Pradesh and Haryana. Being a predominately traveler acquiring division (84.92% of its procuring is by method for traveler movement), it bargains basically with cross activity comprising of compost, bond, oil, salt, sustenance grains, oil seeds, lime stone and gypsum activity. Holder stacking is done from here in mass. The aggregate no. of stations on this division is 128 and the aggregate no. of trains run are 146. Jaipur station alone manages 88 BG and 22 MG trains and 35,000 travelers in a day.

Facts about Jaipur

Headquarters: Jaipur, Rajasthan
Location: Opp Police Run, Shantinagar, Hasanpura, Jaipur, Rajasthan
Tel: +91-141-2204536

List of railway stations in Jaipur division [ हिंदी ]

S#

Station Name

Code

City

1

AIA

Alwar

2

AWR

Alwar

3

APJ

Jhunjhunu

4

ARNA

Dausa

6

JOB

Jaipur

7

AEL

Mahendragarh

8

BDHL

Jaipur

9

BWPL

Jhunjhunu

10

BMWS

Sawai Madhopur

11

BNLW

Jaipur

12

BKI

Dausa

13

BIYA

Dausa

14

BSKO

Jaipur

15

BOTI

Sikar

16

BAI

Jaipur

17

BU

Alwar

18

BWL

Rewari

19

BAGA

Sikar

20

BAK

Dausa

21

BNWS

Jaipur

22

BHG

Jaipur

23

BOTR

Bhiwani

24

BILA

Jaipur

25

BNOI

Dausa

26

BDYK

Jaipur

27

BUB

Jhunjhunu

28

BOBS

Jaipur

29

CKS

Jaipur

30

CHNN

Jaipur

31

CKB

Sawai Madhopur

32

COD

Sikar

33

CRWA

Jhunjhunu

34

COM

Jaipur

35

DBLA

Sikar

36

DKBJ

Jaipur

37

DTRA

Ajmer

38

DO

Dausa

39

DDWA

Dausa

40

DPZ

Sawai Madhopur

41

DNK

Jaipur

42

DGW

Dausa

43

DHND

Jaipur

44

DOB

Jhunjhunu

45

DPA

Jaipur

46

FPS

Sikar

47

GLTA

Ajmer

48

GEK

Ajmer

49

GTJT

Jaipur

50

GAL

Alwar

51

GIO

Sikar

52

GLNA

Chittorgarh

53

HSI

Alwar

54

HDA

Jaipur

55

ISA

Sawai Madhopur

56

GADJ

Jaipur

57

JP

Jaipur

58

JW

Dausa

59

JDD

Sikar

60

JLLO

Jhunjhunu

61

JHIR

Jaipur

62

JJN

Jhunjhunu

63

KKU

Jaipur

64

KUT

Jaipur

65

KAWT

Sikar

66

KTWS

Rewari

67

QMRS

Sikar

68

KHRA

Jalore

69

KRH

Alwar

70

KNDL

Jaipur

71

KNAR

Alwar

72

KWP

Jaipur

73

KORI

Rewari

74

KHUT

Sawai Madhopur

75

KMNP

Jaipur

76

KSG

Ajmer

77

KVGM

Dausa

78

KUND

Rewari

79

LR

Jaipur

80

LLST

Dausa

81

LNH

Sikar

82

LHW

Ajmer

83

MWR

Sikar

84

MWW

Alwar

85

MJNL

Alwar

86

MKH

Alwar

87

MDWI

Dausa

88

MNDV

Ajmer

89

MADA

Sikar

90

MNHA

Nagaur

91

MBV

Mahendragarh

92

NRWN

Dausa

93

NRI

Ajmer

94

NRKE

Jhunjhunu

95

NNL

Mahendragarh

96

NWH

Jhunjhunu

97

NMK

Sikar

98

NDH

Jaipur

99

NIP

Dholpur

100

NUA

Jhunjhunu

101

PCMK

Sikar

102

PLSN

Sikar

103

PSL

Alwar

104

PKBS

Jaipur

105

FL

Jaipur

106

PPLA

Sawai Madhopur

107

RHG

Churu

108

RSWT

Sikar

109

RNIS

Sikar

110

RDK

Sikar

111

RSH

Jhunjhunu

112

RNW

Jaipur

113

RE

Rewari

114

RGS

Sikar

115

SK

Ajmer

116

SALI

Ajmer

117

SNGN

Jaipur

118

SFE

Jaipur

119

SHNX

Jaipur

120

SAS

Jaipur

121

SMPR

Sikar

122

SIKR

Sikar

123

SRAS

Sawai Madhopur

124

SNTH

Sikar

125

SRGH

Jhunjhunu

126

SURL

Udaipur

127

SRRG

Alwar

128

TL

Ajmer

129

UDKL

Sawai Madhopur